Klimaat en bodem

De plant groeit optimaal bij een temperatuur van 30°C en een daglengte van 14 uur. Een optimaal groeiseizoen bestaat uit minimum 180 warme zonnige dagen, terwijl er in Vlaanderen maar een 150 zonnige dagen zijn. Soja kan echter al kiemen bij een bodemtemperatuur van 10°C en een omgevingstemperatuur van 13°C. Deze temperaturen zijn een stuk lager dan 30°C waardoor de groei vertraagd wordt. Daarnaast is de plant vrij vorstgevoelig. Het is vaak door de lichte vorst in het voorjaar dat de zaailingen kunnen afsterven. Maar door de grote verspreiding van de teelt zijn er al enkele rassen ontwikkeld die steeds beter in gematigde klimaatomstandigheden groeien.

De ideale bodem voor de soja is een luchtige bodem die snel opwarmt met een hoge watercapaciteit. Soja verkiest leemgronden, maar kan ook op andere bodemtypes goed groeien. Soja kiemt pas bij een bodemvochtgehalte van minimum 50%, waardoor een goede toevoer van bodemvocht tijdens de kieming noodzakelijk is. Te veel vocht kan echter de zuurstoftoevoer beperken. Tijdens de bloei en korrelvorming heeft soja het meeste water nodig. Soja verkiest een bodem pH tussen 5,5 en 7. Daarnaast is soja gevoelig voor een te hoog zoutgehalte, wat kan resulteren in een slechte wortelontwikkeling, bladchlorose, verminderde groeikracht en dus een lagere opbrengst.

Een algemene vuistregel binnen de sojateelt: waar korrelmaïs goede opbrengsten haalt, kan je soja telen.