Zaaien

De optimale plantdichtheid en rijenafstand is afhankelijk van de gewenste dichtheid van de bovengrondse bladmassa en een aantal eigenschappen van het gekozen ras zoals vroegheid, uitstoelingsgraad en resistentie tegen ziekte. Een hoge plantdichtheid en nauw aansluitende rijen zorgen voor een snellere bodembedekking en geven onkruiden minder kans tot ontwikkelen. Een te hoge dichtheid zorgt echter ook voor een dichte bladmassa en een verhoogd risico op schimmelaantasting door Sclerotinia en Rhizoctonia. Ook het risico op legeren is groter bij een hoge plantdichtheid. Algemeen wordt bij zeer vroeg afrijpende variëteiten (maturiteitsgroep 000) een zaaidichtheid tussen 650.000 tot 700.000 korrels per hectare aangehouden waarbij de rijenafstand kan variëren tussen 15 en 40 cm. De soja wordt 3 tot 5 cm diep gezaaid.

Algemeen wordt aanbevolen om soja pas te zaaien in een bodem die voldoende opgewarmd is (min. 10°C). Doordat het groeipunt van soja zich al vanaf een heel vroeg stadium boven de grond bevindt, is de plant al vanaf de beginstadia heel gevoelig voor koude en vorst. Te laat zaaien houdt ook risico’s in en kan ervoor zorgen dat de plant niet voldoende afrijpt en het vochtgehalte in de sojabonen te hoog blijft. Vanwege de relatief hoge temperatuur eisen van soja wordt gezaaid bij een bodemtemperatuur van 10°C van half april tot half mei.

De zaden van soja zijn geliefd bij duiven en kraaien terwijl de jonge kiemplanten een lekkernij zijn voor konijnen. Kennis omtrent wildschade bij sojateelt in Vlaanderen is nog niet gekend en is zeker een punt om niet uit het oog te verliezen!

Interessante links