Ziekten en plagen

Wereldwijd zijn tal van pathogenen beschreven die de sojaplant kunnen aantasten. Welke hiervan in Vlaanderen een bedreiging vormen voor de teelt is op dit ogenblik onduidelijk. Op basis van informatie uit onze buurlanden zal in eerste instantie gefocust worden op de schimmelpathogenen Sclerotinia sclerotiorum en Rhizoctonia solani. Andere potentiële schadeverwekkers in onze regio zijn meeldauw (Perenospora sp.), virussen, slakken en bladluizen.

Zowel Sclerotinia sclerotiorum als Rhizoctonia solani bezitten een breed waardplantenspectrum en vormen overlevingsstructuren die verscheidene jaren in de bodem kunnen overleven. S. sclerotiorum wordt voornamelijk teruggevonden op dicotylen waaronder een aantal voor Vlaanderen belangrijke vollegrondsgroentegewassen, zoals boon, erwt en wortel. Ook Rhizoctonia solani is wijd verspreid in Vlaamse groentepercelen; daarnaast kan deze pathogeen ook schade veroorzaken in aardappel en maïs.

Ervaringen uit onze buurlanden leren ons dat soja gegeerd is door heel wat insecten. Voor Vlaanderen is nog niet gekend welke specifieke insecten zich zullen manifesteren op soja.

Vraatschade
Vraatschade - Merelbeke 2020
virusaantasting
Virusaantasting - Merelbeke 2020
roestaantasting
Roestaantasting - Merelbeke 2020