Introductie van sojateelt in Vlaanderen

Het potentieel van soja wordt stilaan duidelijk. Naast de voordelen die het biedt voor klimaat en milieu, zijn er nog een aantal knelpunten die moeten aangepakt worden.

Lees meer over het project

Om de landbouwers zo goed mogelijk te informeren wordt de kennis opgedaan tijdens de onderzoeksprojecten via deze website gecommuniceerd.

Op zoek naar een expert

Intro

Sojateelt

Bloemen sojaplant

De sojaplant kan tot twee meter hoog worden, maar de gangbare rassen blijven meestal kleiner dan één meter.

Soja bodem

De ideale bodem voor de soja is een luchtige bodem die snel opwarmt met een hoge watercapaciteit.

Verschillen in rijpheid naargelang ras

Sojarassen worden onderverdeeld in 13 rijpheidsgroepen

Wortelknolletjes

Inoculeren van soja: rechtstreeks toedienen van de rhizobia aan de grond, het pre-inoculeren van zaden geruime tijd voor zaaien of het inoculeren van zaden enkele uren of dagen voor zaaien.

Zaai

Soja wordt ten vroegste begin mei gezaaid. Zaai tussen de 2 en 4 cm diep, druk vervolgens goed aan volgens je bodemtype. De gewenste zaaidichtheid is 60-65 zaden/m².

Bemesting

Soja heeft voldoende nutriënten nodig om maximaal te kunnen groeien. Stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) zijn de drie belangrijkste nutriënten en zijn de zogenaamde ‘essentiële nutriënten’.

zaaien

Soja kent een trage jeugdgroei, een succesvolle onkruidbestrijding is van belang.

Ziekten en plagen

Soja is een vrij recent gewas in Vlaanderen. Ervaring uit onze buurlanden leert dat soja gegeerd is bij een aantal insecten.

soja

Eind augustus begint soja af te rijpen, bladeren verkleuren en zullen uiteindelijk afvallen. Wanneer bonen ‘rammelen’ in de peul, dan is de soja oogstklaar.

Download onze publicaties